Er bestaat geen bewijs dat zwemmen in
chloorbaden leidt tot astma bij kinderen. Dat is de conclusie die
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(RIVM) trekt in het rapport ‘Chloor in zwemwater; lopend
onderzoek naar effecten op de luchtwegen’. Staatssecretaris
Van Geel heeft het rapport gisteren naar de Kamer gestuurd.

Aanleiding voor het onderzoek was een
Belgische studie uit begin 2006. Dit onderzoek zorgde destijds voor
nogal wat ophef, omdat het een relatie suggereerde tussen het
zwemmen in gechloreerd water en het ontstaan van astma bij
kinderen. Volgens het RIVM hebben de Belgische onderzoekers echter
een verkeerde statistische analyse uitgevoerd. De grote onrust en
bezorgdheid die bij ouders en kinderen is ontstaan naar aanleiding
van de media-aandacht voor het Belgische onderzoek, zijn achteraf
gezien dus onterecht geweest, concludeert het RIVM Dat geen verband
gevonden wordt, wil niet zeggen dat een relatie wordt uitgesloten.
Daarom heeft Van Geel het Kiwa opdracht gegeven nieuw onderzoek te
doen naar mogelijke alternatieven voor chloor als
desinfectiemethode in zwem- en badwater. Dit onderzoek is naar
verwachting in april 2007 af.

bron:RIVM