Het Kroatische Ministerie van Gezondheid heeft geen bewijs gevonden voor de beschuldigingen van kindermisbruik in een door de rooms-katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas gerund weeshuis. Het weeshuis kwam vorige maand onder vuur te liggen toen de lokale media een rapport uit 2002 publiceerden van het ministerie van Arbeid en Sociaal Welzijn. Daarin staat dat de kinderen in dat tehuis werden geslagen, hardhandig gestraft en seksueel misbruikt. Jelena Brajsa, het hoofd van het weeshuis, heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De Kroatische media spreekt er schande van dat de overheid niet heeft opgetreden tegen het vermeende misbruik en ze beschuldigen de overheid ervan de bevinden van het rapport te hebben willen verdoezelen omdat ze de katholieke Kerk niet tegen het zere been wilde schoppen. De RK-Kerk is bijzonder invloedrijk in het land waar 90 procent van de 4,5 miljoen inwoners zich katholiek noemt.

"In ons vierdaagse onderzoek hebben wij geen tekenen van enige illegale activiteiten, en meer specifiek van seksueel misbruik of enige andere vorm van misbruik en incorrecte lesmethoden, gevonden", aldus de minister van Gezondheid Neven Ljubicic over de situatie in het weeshuis dat onderdak biedt aan ongeveer 150 kinderen.

Het hoofd van het weeshuis, Jelena Brajsa, heeft altijd ontkend dat er misbruik heeft plaatsgevonden. Brajsa wordt door veel Kroaten op handen gedragen, omdat zij zich ontfermt over kinderen die niemand anders wil of kan verzorgen. Wel heeft Brajsa toegegeven dat de leerkrachten van het tehuis moeite hebben enkele van de kinderen die met ernstige sociale, psychologische en lichamelijke problemen kampen, te onderwijzen.

Minister Ljubicic zegt dat zijn ministerie, dat toezicht houdt op de zorg voor de wezen in het land, een onderzoek is gestart in reactie op de publieke verontwaardiging. Hij licht toe dat het ministerie alleen de huidige situatie in het weeshuis kon onderzoeken en dus niet weet wat er in 2002 in het weeshuis in gebeurd. "Het belangrijkste is dat alles nu naar behoren functioneert en dat er geen tekenen van misbruik zijn", zei hij na afloop van het onderzoek. Uit het onderzoek bleek overigens wel dat niet al het weeshuispersoneel voldoende gekwalificeerd is. Het Ministerie van Gezondheid heeft toegezegd dat probleem op te zullen lossen. De RK-Kerk in Kroatië heeft bij monde van bisschop Josip Mrzljak van Zagreb, tevens hoofd van Caritas, toegezegd een onderzoek te zullen instellen naar de situatie in het weeshuis.

bron:RKK