Schneider Electric roept politiek tot maatregelen op

Haarlem, 22 juni 2012 - De duurzaamheidstop Rio+20 dreigt zonder concrete doelstellingen afgesloten te worden. 'Een gemiste kans', zo vindt Marcel Spijkers, Algemeen Directeur van Schneider Electric Nederland. 'Iedereen, en dus ook overheden, moet de komende jaren inzetten op energiebesparing en duurzame energievoorzieningen. We moeten nu concrete stappen zetten.'

De duurzaamheidsconferentie Rio+20 is in de finale fase. De conferentie levert weliswaar waarschijnlijk een verdrag op met de aansprekende titel 'The future we want', maar concrete doelen zullen hier niet in worden genoemd. 'Overheden kunnen niet over hun eigen schaduw heenstappen', zegt Marcel Spijkers. 'Ik ben het van harte eens met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, die stelde dat dit een 'eens in een generatie'-kans is om werk te maken van een groene economie.'

Stijgend energieverbruik
Iedereen weet dat het energieverbruik de komende jaren enorm zal toenemen. Wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, door bijvoorbeeld intensiever gebruik van smartphones en enorm toegenomen opslag van data. Energie wordt in de toekomst alleen maar duurder, en onze fossiele brandstoffen raken op. We weten dus dat we maatregelen moeten treffen. 'Ik wil een sterk beroep doen op de politiek om een duurzaam beleid te voeren en concrete maatregelen te nemen.'

Volgens Spijkers kan de overheid veel meer doen op het gebied van wet- en regelgeving. 'Het moet eindelijk doordringen dat we nu echt concreet werk moeten maken van energiebesparende maatregelen. Het is tijd voor daadkrachtig optreden. Het is goed voor het milieu, voor werkgelegenheid en levert ook nog eens geld op.' Spijkers noemt als voorbeeld een verplichting voor overheidsgebouwen om te voldoen aan ISO 50001, een energiemanagementstandaard, die voorziet in een methode om energie-efficiëntie te integreren in gebouwen. 'Kijk naar Groot-Brittannië, die het verplicht stelt voor grote bedrijven om CO2-uitstoot te rapporteren. En er is veel meer denkbaar. Zo zouden bedrijven gebaat zijn bij het aanstellen van een energiemanager, die op basis van het energieverbruik duurzame maatregelen invoert.'

De techniek staat klaar voor een duurzamer samenleving. Met behulp van slimme energienetten, lokale energieopwekking en -opslag, zogenaamde smart grids, en andere slimme oplossingen. Spijkers: 'Als Rio+20 de samenleving niet kan dwingen, dan moeten overheden, bedrijfsleven en consumenten het heft in eigen hand nemen. Het zou goed zijn voor de wereld, en goed voor Nederland. Het wordt tijd dat duurzaamheid concreet wordt gemaakt.'

(Foto: Marcel Spijkers, Algemeen Directeur van Schneider Electric Nederland)Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular