Geen dubbele boekhouding bij controle van politiekorpsenUit onderzoek van de Arbeidsinspectie bij een aantal politiekorpsen blijkt dat geen sprake is van een dubbele boekhouding om te lange werktijden te maskeren. Wel was van een klein deel van de werktijden die onder de loep zijn genomen, de registratie ondeugdelijk.

Het onderzoek van de inspectiedienst was een reactie op mediaberichten in maart van dit jaar over een groot aantal overtredingen van de Arbeidstijdenwet bij de politie. Een dubbele boekhouding zou die overtredingen aan het oog onttrekken. De Arbeidsinspectie onderzocht of een dergelijke boekhouding bij de politie voorkomt. Te lange werktijden en te korte rustperiodes zijn geen onderdeel van het onderzoek. De Arbeidsinspectie had hier eerder op gecontroleerd. Er zijn destijds met de politie afspraken gemaakt over verbeteringen.

Het onderzoek vond plaats op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Raad van Hoofdcommissarissen. De Arbeidsinspectie heeft onderdelen van de politie onderzocht met de grootste personeelsproblemen en dus de grootste kans op ongerechtigheden. Het gaat onder meer om arrestatieteams, observatieteams, speciale recherche-eenheden en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

De Arbeidsinspectie heeft bij deze diensten de tijdregistratie vergeleken met de salarisadministratie. Hierbij bleek dat de tijdregistratie overeenkwam met het betaalde salaris. Voor zover de registratie van werktijden ondeugdelijk was, ging het om een onvolledige administratie, aldus de Arbeidsinspectie. Zo kwam het voor dat buurtagenten die buiten werktijd telefonisch vragen beantwoorden, die werktijd niet noteerden. Ze kregen voor dit werk een vaste vergoeding bovenop hun salaris.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de politie nog steeds te weinig aandacht heeft voor het naleven van de Arbeidstijdenwet. Dit onderstreept de dringende noodzaak van verbeteringen bij de politie. De Arbeidsinspectie gaat volgend jaar opnieuw bij de politie controleren of de beloofde verbeteringen zijn aangebracht. Structureel te lange werktijden kunnen de gezondheid van medewerkers schaden. Bij riskant werk, zoals in arrestatieteams, kan verminderde alertheid door vermoeidheid tot levensgevaarlijke situaties leiden.

bron:SZWComments are closed.
%d bloggers liken dit: