De voorzieningenrechter in Utrecht heeft de eis van het hoofd van het Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht (PGU) voor rectificatie op een vorige week uitgegeven persbericht afgewezen. In dit persbericht meldde gemeente Utrecht dat ze voor betrokkene een ontslagprocedure is gestart wegens ernstig plichtsverzuim. De rechter wees tevens de twee andere eisen af: de eis tot het aanbieden van verontschuldigingen en de eis dat de Directeur Dienst Stadsontwikkeling niet langer de begonnen ontslagprocedure voert.

De advocaat van het hoofd PGU stelde gisteren in kort geding dat het persbericht over het voorgenomen ontslag van het hoofd PGU prematuur was omdat de "aan genoemde persoon verweten gedragingen nog allerminst vaststaan". In reactie daarop stelde Gemeente Utrecht (bij monde van haar advocaat) dat harde bewijzen aanwezig zijn voor de geuite beschuldigingen. Uit de rapportage van een onderzoek door een extern bedrijfsrecherchebureau en uit andere stukken kan worden afgeleid dat sprake is van vaststaande feiten en gerechtvaardigde beschuldigingen. Daarbij wijst de gemeente op haar belang om publieke verantwoording af te leggen. Door middel van het persbericht heeft de gemeente een publiek signaal af willen geven dat zij krachtdadig optreedt tegen het schenden van haar integriteitsregels door ambtenaren.

bron:Gemeente Utrecht