Het explosievenonderzoek in het gebied van de Hanzelijn is afgrond. Hieruit blijkt dat zich geen niet gesprongen explosieven in dit gebied bevinden. Er hoeven dus geen extra acties met betrekking tot dit aspect ondernomen te worden voor de aanleg van de Hanzelijn. 
 

ProRail heeft eerst een verkennend onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in het Hanzelijngebied uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere de uiterwaarden van de IJssel in de gemeenten Zwolle en Hattem gemarkeerd als locaties die nader bekeken dienden te worden. In november 2004 is een vervolgonderzoek gehouden. Hierbij is een aantal locaties tot maximaal 75cm diepte afgegraven. Sommige locaties zijn later afgegraven met een graafmachine omdat deze te diep waren om met de hand af te graven. Maar ook hier zijn geen niet gesprongen explosieven gevonden.  

Met de trein vanuit Lelystad via Dronten en Kampen in een half uur naar Zwolle. De nieuwe Hanzelijn maakt dit vanaf 2012/2013 mogelijk. Hiermee komt Noord-Nederland in reistijd een stuk dichter bij de Randstad te liggen. De bouw van de Hanzelijn start eind 2006.
 
bron:Prorail