Werkgevers krijgen geen extra administratieve lasten en kosten rond de registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een protocol van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat over dergelijke registraties gaat, niet te bekrachtigen.

Het betreffende protocol maakt deel uit van een verdrag dat Nederland heeft bekrachtigd. Het bevat onder meer bepalingen over de melding van ongevallen op het werk en beroepsziekten. In Nederland moeten arbodiensten of bedrijfsartsen beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen moeten werkgevers melden bij de Arbeidsinspectie, minder ernstige ongevallen moeten ze registreren voor eigen preventiedoeleinden
Het op het verdrag gebaseerde protocol schrijft onder meer voor dat werkgevers niet alleen ernstige ongevallen, maar ook minder ernstige ongevallen zouden moeten melden bij de Arbeidsinspectie. Ook zou de werkgever de werknemers moeten inlichten over gemelde beroepsziektengevallen .
Het kabinet is van mening dat dergelijke maatregelen leiden tot extra administratieve lasten en kosten voor bedrijven. Bovendien zou de werkgever direct verantwoordelijk worden voor de registratie van beroepsziekten en daarvoor dus gegevens over beroepsziekten van individuele werknemers moeten hebben. Dit leidt tot ongewenste aantasting van de privacy van de werknemer. Het kabinet ziet daarom af van bekrachtiging van het protocol.
bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular