Tijdens de op vrijdag 27 mei gehouden extra vergadering hebben Provinciale Staten besloten geen extra financiële steun te geven aan het Monumentenhuis.

Als gevolg van de ontstane financiële situatie heeft het Monumentenhuis om financiële steun bij de provincie gevraagd. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemden vandaag in met de motie van het CDA om het besluit van het college van GS - om niet over te gaan tot verdere financiering van het Monumentenhuis - te steunen. Provinciale Staten betreuren de situatie waarin het Monumentenhuis is geraakt, met name voor bestuurders, personeel en vrijwilligers.

Op korte termijn zal Gedeputeerde Staten inzicht geven in de (financiële) consequenties van dit besluit voor de Provincie. Daarnaast volgt een voorstel over de wijze waarop naar de toekomst toe de wettelijke taken van de Provincie Limburg in dezen uitgevoerd kunnen worden.

bron:Provincie Limburg