Het bestuur van het Grafisch Lyceum Amsterdam (GLA) verwerpt de berichtgeving over vermeende financiële misstanden door de Volkskrant op 13 mei jl. Die berichtgeving is onjuist en onzorgvuldig. Er is geciteerd uit een achterhaald procesverslag, hoewel de redacteuren wisten dat op zeer korte termijn een eindrapport wordt verwacht waarin wordt geconcludeerd dat van fraude niet is gebleken.  

Het eindrapport van de Auditdienst van het ministerie van OcenW bevat de volgende bevindingen: 
-van strijdigheid met geldende wet- en regelgeving is niet gebleken; 
-het salaris van de voorzitter van het College van Bestuur bevindt zich binnen de geldende marges. 
 
Het bestuur van de stichting Grafisch Lyceum Amsterdam maakt ernstig bezwaar tegen de onjuiste en tendentieuze berichtgeving door de Volkskrant, te meer omdat het GLA de betreffende redacteuren duidelijk schriftelijk had aangegeven, dat hun bronnen achterhaald en onvolledig waren en dat op korte termijn een eindrapport te verwachten was. Het GLA heeft er bij het ministerie op aangedrongen het eindrapport zo spoedig mogelijk openbaar te maken. 
 
bron:GLA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular