Op maandag 11 september is een storing opgetreden in een van de computersystemen van Politie Nederland. Door deze storing is alle informatie betreffende 1235 internetaangiftes verloren gegaan welke ingediend zijn in de periode van vrijdag 8 september tot en met maandag 11 september, 11.00 uur, met uitzondering van het zogenoemde 'internetaangifte-nummer'. Dit nummer dat direct na de aangifte op het scherm online in bezit wordt gesteld van de aangever is wel bewaard gebleven. Een bevestigingsmail waarin dit nummer normaal gesproken wordt vermeld kon door deze storing niet worden verstuurd.

De storing is overigens niet van toepassing op de aangiftes die betrekking hebben op een incident dat heeft plaatsgevonden in de politieregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond.

Mensen die in de storingsperiode aangifte hebben gedaan, kunnen telefonisch contact opnemen met de politie via het landelijke telefoonnummer politie 0900-8844. Op basis van het aangifte-identificatienummer kan men daar vertellen of de betreffende aangifte verloren is gegaan. Indien dit het geval is, wordt u verzocht opnieuw aangifte te doen.

Politie Nederland maakt op korte termijn een analyse van het probleem en zal maatregelen treffen ter voorkoming van een dergelijk voorval.
Zoals het er nu uitziet is de oorzaak gelegen in het functioneren van een firewall.
 
 
Bron: Politie Nederland