De voorzieningenrechter van de rechtbank
in Breda acht postorderbedrijf Otto niet gebonden om breedbeeld
lcd-televisies te leveren voor een bedrag van 99 Euro. De Stichting
Postwanorder had dat in kort geding geëist namens 850
consumenten van een Philips lcd-tv, die in oktober 2006 gedurende
enkele dagen op de website van Otto voor dit bedrag werd
aangeboden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de
consumenten van de lcd-tv’s aan deze zeer lage prijs en de na
bestelling automatisch verstuurde bevestigingen niet redelijkerwijs
het vertrouwen konden ontlenen dat het hier ging om een reëel
aanbod van Otto.

Weliswaar kunnen de kopers aan de
bevestigingen van de bestellingen op de website en via e-mail
enigszins het vertrouwen hebben ontleend dat Otto de lcd-tv’s
daadwerkelijk wilde aanbieden voor dit lage bedrag. Maar voor de
gemiddeld geïnformeerde internetkoper moet het volgens de
rechter duidelijk zijn geweest dat de bevestigingen op de site en
per e-mail, die onmiddellijk op de bestelling volgden, een
geautomatiseerd proces betreft. Daarnaast mag van de koper van een
betrekkelijk kostbaar duurzaam gebruiksartikel als een lcd-tv
verwacht worden dat hij zich globaal heeft geörienteerd op de
prijzen voor dit soort toestellen. Aannemelijk is dat deze prijzen
op dit moment minimaal ca. 700 Euro zijn, dus fors meer dan de op
de website van Otto vermelde prijs. Ook bleek nergens op de website
dat het aanbod van de lcd-tv’s een bijzondere actie betrof,
terwijl Otto dat bij andere aanbiedingen steeds wel duidelijk
aangeeft.

Bron: Rechtbank Breda