Uit een haalbaarheidsstudie van de Open
Universiteit Nederland blijkt dat het voor de universiteit
nét niet mogelijk is mijnwater te gebruiken als
alternatieve, duurzame energiebron. Uit geologisch onderzoek is
gebleken dat er zich onder het terrein van de universiteit aan de
Valkenburgerweg in Heerlen helaas geen mijngangen voor
mijnwateronttrekking bevinden, en dat de universiteit dus niet
vanaf het eigen terrein naar mijnwater kan boren.

Haalbaarheidsstudie

De dichtsbijzijnde mijngang blijkt zo'n
veertig meter van het terrein van de Open

Universiteit Nederland op te houden, om
precies te zijn bij de tuin van het nabijgelegen Van Lanschot
Bankiers, op de hoek bij de rotonde. Er is nog wel gekeken naar de
mogelijkheid om vanaf het eigen terrein schuin te boren naar de
betreffende mijngang, maar dat is risicovol en vanwege de hoge
kosten economisch niet verantwoord. In opdracht van de Open
Universiteit is ingenieursbureau Cauberg-Huygen uit Maastricht in
het najaar van 2006 gestart met de haalbaarheidsstudie. Onderzocht
is of het technisch en economisch haalbaar is mijnwater te
gebruiken voor het verwarmen en koelen van de gebouwen. Daarbij
zijn ook steeds de mogelijkheden tot samenwerking met het
Sintermeerten College, Hogeschool Zuyd en Arcus College bekeken.
Voor de haalbaarheidsstudie heeft de Open Universiteit een subsidie
ontvangen uit het subsidieprogramma van SenterNovem van het
ministerie van Economische zaken.

Groene campus

De Open Universiteit Nederland streeft
naar duurzaamheid in diverse vormen.Mijnwater was één
van de mogelijkheden tot duurzame energie. In de
haalbaarheidsstudie heeft Cauberg-Huygen ook gekeken naar
alternatieve duurzame energieconcepten voor het verwarmen, koelen
en ventileren van de gebouwen, zoals klimaatradiotoren,
klimaatplafonds en ventilatieconvectoren. De uitkomsten van de
haalbaarheidsstudie zal de Open Universiteit gebruiken om de
komende jaren te komen tot een 'groene campus', waarbij de nadruk
ligt op het reduceren van CO2 uitstoot door een upgrade van
installaties, en het verhogen van comfort door nieuwe en betere
manieren van verwarmen, koelen en ventileren. In het project
'Greening the campus' zal verder gekeken worden naar
watermanagement, landschap en verkeer. Een masterplan is eind 2007
voorzien. Mochten zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen op
het gebied van mijnwater binnen de gemeente Heerlen dan zal de Open
Universiteit zeker bekijken of zij daarbij kan aansluiten.

bron:OU