Het kabinet ziet geen reden voor een
moratorium op marktwerking. Wel laat het kabinet onderzoek doen
naar de effecten van marktwerking in verschillende sectoren. Dat
schrijft minister Van der Hoeven (EZ). De minister reageert op het
rapport 'Marktwerking: Time-out!' van de vakbond FNV en het
rapport 'Een Europa dat werkt' van de werkgeversorganisatie
VNO-NCW.

Het kabinet deelt de mening van de FNV dat
marktwerking een middel is en geen doel op zich. Centraal moet
staan of de burger baat heeft (gehad) bij de veranderingen in
sectoren als telecom, zorg, verzekeringen, gas, elektriciteit en
openbaar vervoer.

Ook het kabinet vindt dat
marktwerkingstrajecten zorgvuldig moeten worden geëvalueerd.
Daarom laat Van der Hoeven onderzoek doen naar marktwerking in de
verschillende sectoren. Centraal daarin staan de gevolgen voor de
burger, als consument en als belastingbetaler.

In de tussentijd vindt het kabinet een
moratorium op marktwerking niet nodig. Bij elke hervormingsoperatie
wordt zorgvuldig overwogen - in overleg met parlement en
maatschappelijke partijen - of de burger erbij gebaat is.

Bron: EZ