Zaterdag hielden de politiekorpsen van
Noord- en Zuid Limburg, het Korps Landelijke Politie Diensten,
Rijkswaterstaat en de Groen Brigade van de Provincie in heel
Limburg een grote contrôle op de Maas. Er werden geen
overtredingen geconstateerd.

De contrôle was met name gericht op
het gebruik van alcohol op het water, maar er werd ook
gecontroleerd op naleving van de vaarreglementen en
inrichtingseisen van boten. In totaal werden tussen 14:00 uur en
21:00 uur 32 schippers gecontroleerd op het gebruik van alcohol.
Niemand was dus in overtreding. Gezien het minder goede weer was er
ook weinig scheepvaart.

bron:Politie Limburg-Zuid