Personenvervoer over de Betuweroute is in principe mogelijk, maar om
verschillende redenen zal het de rentabiliteit van de spoorlijn eerder
verlagen dan verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek in
opdracht van minister Karla Peijs naar de (on)mogelijkheden van
personenvervoer op de Betuweroute. Het onderzoek is verricht onder
leiding van professor Endre Horvat.

Volgens het rapport dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd, is
personenvervoer op de Betuweroute niet rendabel vanwege de vereiste
investeringen en het negatieve effect ten aanzien van de rentabiliteit
van het goederenvervoer.

Peijs gaf opdracht voor het onderzoek na het algemeen overleg
Betuweroute van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van 12
oktober 2004. Zij kan zich vinden in de conclusie van het rapport.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat