In 2005 is het 25 jaar geleden dat de pokken werden uitgeroeid, à©à©n van de grootste successen van de openbare gezondheidszorg in de geschiedenis omdat pokken de enige ziekte is die de mens heeft kunnen uitroeien. In mei 1980 verklaarde de Wereld Gezondheidssamenkomst de wereld officieel vrij van natuurlijk voorkomende pokken en de oorlog tegen pokken was gewonnen. De uitroeiing werd bereikt door internationale vaccinatieprogramma's, wereldwijd ziektetoezicht en logistieke systemen van de openbare gezondheidszorg. 

Sinds deze verklaring is er geen enkel geval van pokkeninfectie gemeld. Als de pokken niet waren uitgeroeid, dan waren er de voorbij 25 jaar nog eens 300 miljoen nieuwe slachtoffers geweest en een geschatte 100 miljoen doden. 
 
Na de uitroeiing wordt het pokkenvirus enkel nog veilig bewaard in twee laboratoria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) - à©à©n in de Verenigde Staten en à©à©n in Rusland. Er is nochtans bezorgdheid dat de middelen voor biologische wapens en de knowhow beschikbaar zijn geworden voor terroristengroepen. Als gevolg hiervan zijn regeringen van over de hele wereld opnieuw hun mogelijkheden aan het bekijken hoe men zal reageren als het gevaar van de pokken opnieuw zou opduiken. 
 
Drs Jill Dekker-Bellamy, consultant Biodefence, New Defence Agenda, Brussel zegt: 'Het gebrek aan geschikte tegenmaatregelen tegen het gevaar van bioterrorisme heeft de wereld voor een onaanvaardbaar risico geplaatst. De dreiging van een aanslag is zeer onwaarschijnlijk, maar een aanslag zou wel heel veel gevolgen hebben. Regeringen moeten vaccins inslaan en beleidslijnen opstellen om vaccinatiecampagnes te voeren in geval van een bioterroristische aanslag met het pokkenvirus.' 
 
Als de pokken als biologisch wapen worden gebruikt, zou dat een ernstig gevaar betekenen. Hun hoge letaliteit en onze alsmaar mobieler wordende wereld betekenen dat pokken over een veel groter gebied en veel sneller kunnen worden verspreid, vooral omdat vaccinatieprogramma's zijn stopgezet eens de ziekte uitgeroeid was. 
 
De totale potentiële impact van een uitbraak van de pokken werd heel duidelijk tijdens een gesimuleerde uitbraak in Washington, DC in januari van dit jaar. 
 
Tijdens de theoretische oefening 'Atlantic Storm' die werd geleid door de vroegere Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, zwoegden gepensioneerde politici en hooggeplaatste diplomaten om de 'situatie' binnen de perken te houden terwijl de pokken zich snel wereldwijd verspreidden. Ze werden gewaarschuwd voor 660.000 potentiële slachtoffers, heel wat politieke opschudding en een instortende wereldeconomie in de weken die volgden. 
 
Uit de oefening bleek dat meer dan 30 landen een voorraad pokkenvaccin hebben als onderdeel van hun voorbereidend plan. Het besluit van de Amerikaanse Nationale Inlichtingenraad was echter dat geen enkel land voldoende voorbereid was. Voor bijkomende informatie, surf naar www.upmc-biosecurity.org 
 
bron:SMALLPOX BIOSECURITY