Regionale patiëntenverenigingen (RP/CP's) en zorgverzekeraar Menzis zien geen enkele reden voor ziekenhuizen om kankerpatiënten hun noodzakelijke behandeling te onthouden. Tà³ch maken de patiëntenverenigingen en Menzis zich zorgen dat patiënten in sommige gevallen noodzakelijke kankerbehandeling wordt onthouden, ondanks de geruststelling van enkele ziekenhuizen.

Uit onderzoek van de Borstkanker Vereniging Nederland blijkt namelijk, dat ziekenhuizen in de werkgebieden van Geovà© en Amicon het dure medicijn Herceptin(r) và©à©l minder vaak voorschrijven dan het landelijk gemiddelde. Daarom worden patiënten opgeroepen om hun ervaringen te melden.

Begin dit jaar heeft Menzis in een brief aan alle ziekenhuizen in haar kernwerkgebied gevraagd eventuele financiële problemen rond behandeling met dure kankermedicijnen kenbaar te maken. De ziekenhuizen die reageerden, hebben toen aangegeven dat er geen belemmeringen zijn. Ook in antwoord op een vergelijkbare brief van het RPCP Groningen hebben de ziekenhuizen laten weten dat er gà©à©n financiële problemen zijn voor de behandelingen.

Kankermedicijn wordt nauwelijks voorgeschreven
De Borstkanker Vereniging Nederland heeft onlangs onderzoek gedaan naar de verkoop van een nieuw, duur medicijn Herceptin(r). Dit middel wordt gebruikt tegen borstkanker. Uit het onderzoek blijkt dat dit middel in Nederland relatief veel minder wordt gebruikt dan in andere Europese landen. Per provincie bekeken, blijkt dit medicijn door ziekenhuizen in Noord-Oost Nederland nà³g minder dan het landelijke gemiddelde te worden gegeven. Dit ondanks de verzekering van de ziekenhuizen dat geldgebrek geen rol speelt.

Oproep aan borstkankerpatiënten
De vraag is daarom, wat dan wà©l de reden is. In het onderzoek zijn alleen verkoopcijfers gebruikt. Als het middel gratis wordt verstrekt als onderdeel van onderzoek, 'telt' dit niet mee. Ziekenhuizen die onderzoek doen, lijken er zo 'slecht' uit te komen, terwijl ze wellicht wel volgens de richtlijnen behandelen.
Menzis en de patiëntenverenigingen roepen borstkankerpatiënten op om hun ervaringen hierover te melden bij de Informatie en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG), centraal telefoonnummer: 0900 243 70 70

Landelijke richtlijn
Herceptin(r) is opgenomen in de landelijke richtlijn voor de behandeling van borstkanker. Het middel is alleen werkzaam bij bepaalde vormen van borstkanker met voldoende gevoeligheid voor het middel. Deze 'gevoeligheid' kan in het laboratorium van het ziekenhuis worden bepaald. Niet ieder ziekenhuis kan die bepaling uitvoeren.

Overleg met ziekenhuizen
Menzis is van mening dat het niet kunnen uitvoeren van dergelijk onderzoek gà©à©n belemmering mà¡g zijn om patiënten een noodzakelijke behandeling te onthouden. Daarom zal Menzis met de ziekenhuizen overleggen om noodzakelijke zorg voor haar verzekerden blijvend te garanderen.
Naar aanleiding van de geanonimiseerde meldingen zullen de RPCP's eveneens in overleg gaan met de ziekenhuizen en waar nodig de zorgverzekeraars in Noord-Oost Nederland.

bron:Menzis