Roetfilters zijn zeer effectief om de
uitstoot van fijn stof terug te dringen en zijn dus nodig voor de
gezondheid. De gezondheidsrisicos die volgens een onderzoeker van
de TU Delft aan roetfilters zouden kleven, namelijk dat door
retrofit-roetfilters zeer fijne toxische stofdeeltjes in de lucht
zouden komen, zijn slechts gebaseerd op vermoedens, niet op
wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt uit vooronderzoek van TNO.
Dat heeft minister Cramer van VROM maandag in een brief aan de
Tweede Kamer laten weten.

Volgens de bewindsvrouwe is er daarom geen
reden voor ongerustheid of voor het nemen van draconische
maatregelen zoals het stopzetten van de subsidieregeling voor
achteraf ingebouwde roetfilters. Zowel het RIVM als TNO, experts op
het gebied van schadelijke uitlaatgassen, komen tot de conclusie
dat roetfilters vrijwel zeker per saldo positief zijn voor de
gezondheid. TNO zal, zoals minister Cramer de Kamer eerder heeft
laten weten, nog verder onderzoek doen om eventuele schadelijke
effecten van retrofit-roetfilters uit te kunnen sluiten.

bron:VROM