De Sociaal Economische Raad (SER) brengt
geen advies uit over aanpassing van het ontslagrecht. De
verschillen van mening tussen de drie partijen in dit belangrijkste
adviesorgaan van de regering zijn te groot. Werkgevers, werknemers
en kroonleden hebben bijna anderhalf jaar tevergeefs onderhandeld
over dit gevoelige dossier. FNV’s eerste onderhandelaar over
het SER-advies, Wilna Wind: “Vooral de werkgevers hebben hun
hand overspeeld. Zij hebben er telkens hun ogen voor gesloten dat
wat de `FNV betreft de hoogte van de ontslagvergoeding heilig is.

Wind vind het jammer dat met het
schipbreuk lijden van het advies ook voorstellen voor
vereenvoudiging van het ontslagstelsel en scholing van de baan
zijn.

In een 12-regelige verklaring stelt de SER
o.a. dat “na de totstandkoming van een nieuw kabinet zal
worden bezien of, en zo ja hoe, dit dossier kan worden afgerond, al
dan niet naar aanleiding van een nieuwe adviesaanvraag.”

bron:FNV