De politie gaat na een gerechtelijke
uitspraak tijdelijk niet controleren op de Woldweg in Kropswolde.
Er werd daar ter bevordering van de veiligheid binnen de bebouwde
kom gecontroleerd. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum
snelheid van 50 km/uur. De Officier van Justitie in Utrecht,
landelijk belast met toezicht op de verkeersvoorschriften, heeft
recent een bezwaar tegen enkele bekeuringen voor
snelheidsovertredingen op de Woldweg in Kropswolde toegewezen. Dit
omdat de inrichting van de weg de suggestie zou wekken dat je daar
60 km/uur mag rijden.

Regiopolitie Groningen gaat samen met het
openbaar ministerie in Groningen het oordeel van de officier van
Justitie in Utrecht nader bestuderen. De politie gaat in ieder
geval in overleg met de wegbeheerder om na te gaan hoe een einde te
maken aan de kennelijk verwarrende situatie. De bekeuringen die de
laatste tijd op het bewuste wegdeel zijn uitgedeeld worden
voorlopig niet verder behandeld. Ook zal er de komende tijd niet
worden gecontroleerd.

bron:POlitie Groningen