WW'ers van 57,5 jaar en ouder die vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken verrichten, kunnen onder voorwaarden vanaf 1 juli 2005 worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Vrijgestelde vrijwilligers en mantelzorgers krijgen recht op 65 vakantiedagen per jaar. Minister De Geus heeft de definitieve regeling naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Met de regeling reageert de minister op een motie van de Tweede Kamer. Daarin wordt gevraagd om oudere werklozen vrij te stellen van de sollicitatieplicht in de periode dat zij substantiële vrijwilligers- of mantelzorgtaken (bijvoorbeeld zorgen voor hulpbehoevende familieleden) verrichten, nadat zij langdurig hebben gesolliciteerd. De minister wil met de regeling tegemoetkomen aan de moeilijke positie die deze leeftijdsgroep heeft op de arbeidsmarkt. 
 
De nieuwe regeling geldt voor iedereen die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder was. Zij kunnen worden vrijgesteld als zij gedurende 3 maanden minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken verrichten. Voor werknemers die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren en na die datum werkloos zijn geworden, geldt dat ze eerst à©à©n jaar naar een baan moeten hebben gezocht, voordat ze voor de vrijstelling van de sollicitatieplicht in aanmerking komen. In een eerdere conceptregeling was er nog sprake van een periode van twee jaar, maar tijdens het algemeen overleg van 6 april 2005 heeft De Geus de Tweede Kamer toegezegd dit te verkorten naar een jaar.  
 
WW'ers hebben -net als werknemers met een baan- recht op vakantiedagen. Dit wordt geregeld in de Vakantieregeling WW. In overeenstemming met de wens van de Kamer wordt deze regeling aangepast zodat vrijgestelde vrijwilligers en mantelzorgers recht hebben op 65 vakantiedagen per jaar. 
 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft de afgelopen maanden op verzoek van De Geus een proef gehouden met vrijstelling van sollicitatieplicht voor oudere WW-gerechtigden in het noorden en zuidwesten van Nederland. Hieruit is gebleken dat 13 procent van die groep een aanvraag heeft ingediend voor vrijstelling. Hiervan is ruim driekwart toegewezen. De belangrijkste reden voor afwijzing van de aanvraag was dat er minder dan 20 uur aan vrijwilligerswerk werd gedaan. 
 
bron:SZW