WW'ers van 57,5 jaar en ouder die vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken
verrichten, kunnen onder voorwaarden worden vrijgesteld van de
sollicitatieplicht. Vrijgestelde vrijwilligers en mantelzorgers krijgen
recht op 65 vakantiedagen per jaar. Dit heeft minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten.  

 
De minister reageert hiermee op een motie van de Kamerleden Smilde en
Noorman-Den Uyl waarin wordt gevraagd om oudere werklozen vrij te
stellen van de sollicitatieplicht gedurende de periode dat zij
substantiële vrijwilligers- of mantelzorgtaken (bijvoorbeeld zorgen
voor hulpbehoevende familieleden) verrichten, nadat zij langdurig
hebben gesolliciteerd. De minister wil met de regeling tegemoetkomen
aan de moeilijke positie die deze leeftijdsgroep heeft op de
arbeidsmarkt.  
 
De nieuwe regeling geldt voor iedereen die op 31 december 2003 57,5
jaar of ouder is. Zij kunnen worden vrijgesteld als zij gedurende 3
maanden minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken
verrichten. Voor werknemers die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder
waren en na die datum werkloos zijn geworden, geldt dat ze eerst 2 jaar
naar een baan moeten hebben gezocht, voordat ze voor de vrijstelling
van de sollicitatieplicht in aanmerking komen.   
 
WW'ers hebben -net als werknemers met een baan- recht op vakantiedagen.
Dit wordt geregeld in de Vakantieregeling WW. Overeenkomstig de wens
van de Kamer wordt deze regeling aangepast zodat vrijgestelde
vrijwilligers en mantelzorgers recht hebben op 65 vakantiedagen per
jaar.   
 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft de
afgelopen maanden op verzoek van De Geus een proef gehouden met
vrijstelling van sollicitatieplicht voor oudere WW-gerechtigden in het
noorden en zuidwesten van Nederland. Hieruit is gebleken dat 13 procent
van die groep een aanvraag heeft ingediend voor vrijstelling. Hiervan
is ruim driekwart toegewezen. De belangrijkste reden voor afwijzing van
de aanvraag was dat er minder dan 20 uur aan vrijwilligerswerk werd
gedaan.   
 
Minister De Geus heeft aan UWV en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
gevraagd te bekijken of de regeling goed uitvoerbaar is. Op het moment
dat de regeling zijn definitieve vorm heeft, zal de minister die aan de
Kamer toesturen.

Bron: Ministerie van SZW