Naar aanleiding van de Kassa-uitzending
van 21 april benadrukt zorgverzekeraar Menzis dat er geen sprake is
van misleiding. De globale vergoedingenwijzer van de betreffende
tandartsverzekering, TandVerzorgd 3, vermeldt uitsluitend wat wel
wordt vergoed, namelijk de meest gebruikelijke tandheelkundige
verrichtingen. Voor 'kronen, bruggen en gegoten vullingen is dit
gemaximeerd op 200 euro per element voor maximaal 3 elementen per
jaar'. Op de site van Menzis is onder globale vergoedingenwijzer
altijd verwezen naar de complete polisvoorwaarden.

Nu blijkt dat dit onduidelijkheden oproept
bij een aantal klanten van Menzis. Afgelopen week is naar
aanleiding van klachten over deze onduidelijkheid een extra uitleg
op de site van Menzis -www.menzis.nl- over deze vergoeding
toegevoegd. Ook zal er volgende week een brief aan verzekerden
worden verzonden. In deze brief wordt nogmaals uiteengezet dat deze
polis de meest gangbare tandheelkundige verrichtingen vergoedt.
Tevens zal er specifiek worden ingegaan op de vergoedingen bij
kronen, bruggen en gegoten vullingen.

Zoals Ruben Wenselaar van de Raad van
Bestuur van Menzis zaterdagavond ook in de

uitzending van Kassa heeft verklaard,
betreurt Menzis het zeer dat een aantal klanten zich over dit
onderwerp verkeerd geïnformeerd voelen. Hoewel Menzis er van
overtuigd is dat de polisvoorwaarden helder en eenduidig zijn
zullen wij in voorkomende gevallen er nog beter toezien op de
kwaliteit van de informatievoorziening.

bron:Menzis