Onderwijsminister Van der Hoeven krijgt geen steun uit de Tweede Kamer voor een breed debat over de evolutietheorie en de scheppingsgedachte. De bewindsvrouw pleitte zaterdag 21 mei in de Volkskrant voor een dergelijke discussie. De minister wil dat scholieren niet alleen over het darwinisme worden geïnformeerd maar ook over bijvoorbeeld Intelligent Design (ID), een Amerikaanse theorie die een 'bewust ontwerp' vermoedt achter het leven op aarde.

Geen taboe
Coalitiepartijen CDA en VVD zien niets in een breed debat. De minister hoeft zo'n discussie niet op gang te brengen, want er rust geen taboe op, aldus CDA-Kamerlid De Vries. Hij vindt het prima als Van der Hoeven op haar ministerie gesprekken erover aanmoedigt.

Jaren vijftig
VVD-Kamerlid Balemans "zit niet te wachten op een minister die ons terug gaat voeren naar de jaren vijftig, zoals dat nu gebeurt in de Verenigde Staten. Wat de VVD betreft moet Van der Hoeven zich "eerst maar eens richten op beleidsmatige zaken zoals het verminderen van het aantal drops-out en het aankomende lerarentekort".

Suggestie ID-leer gelijk aan evolutieleer
D66-Kamerlid Lambrechts noemt de opmerking van minister Van der Hoeven "vijf stappen terug". ,,Zes jaar geleden hebben wij afgesproken dat alle scholen de evolutietheorie zouden onderwijzen. De minister wekt op z'n minst de suggestie dat de ID-leer een gelijkwaardige leer is''.

Ophef in Groningen
Kamerlid Hamer (PvdA) wil weten hoe het protestants-christelijk onderwijs omgaat met de evolutietheorie. Op het protestants-christelijke Augustinus College in Groningen ontstond ruim een week geleden ophef over het doceren van de theorie. Rector P. Boon zei in een interview met Dagblad van het Noorden niet te tolereren dat een leraar voor de klas de theorie aanhangt.

Scheiding Kerk-Staat in het geding
Kamerlid Kraneveldt (LPF) vraagt zich af of Van der Hoeven het als haar taak ziet de 'ID-gedachte' door te laten klinken in het onderwijs. Als dat het geval is, dan is de scheiding van kerk en staat in het geding.

Homoseksualiteit
Orthodoxe schoolbesturen zullen het evolutiedebat aangrijpen om onderwerpen als naaktheid en homoseksualiteit uit het lesprogramma te schrappen. Dat vreest Z. Arslan van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkelingen, naar aanleiding van het pleidooi van minister Van der Hoeven van Onderwijs, zaterdag in de Volkskrant voor een breed debat over de evolutietheorie en de scheppingsgedachte.

Plasterk
Ook hoogleraar genetica en columnist R. Plasterk bekritiseert de uitlating van de bewindsvrouw. Hij laakt haar onvermogen om kerk en staat te scheiden. Van der Hoeven toonde eerder interesse in Intelligent Design (ID), een Amerikaanse stroming die een 'bewust ontwerp' vermoedt achter het leven op aarde. Van der Hoeven zei op haar weblog niet in toeval te geloven. Plasterk vindt deze uitspraak 'een beetje gek', zei hij in Radio 1 Journaal.

bron:RKK