Door het Korps Landelijke Politiediensten, de Dienst Waterpolitie en de regiopolitie Limburg-Zuid is, in opdracht van het Openbaar Ministerie te Maastricht, uitvoerig onderzoek gedaan naar de toedracht van het bootongeval bij de stuw te Borgharen op 9 januari 2005. Bij dit ongeval kwamen de heren L. Janssen en B. Jongen uit Bunde om het leven.

Naast het horen van getuigen is uitgebreid technisch onderzoek gedaan naar het bij het ongeval betrokken jacht.

Het ongeval is gedetailleerd onderzocht op strafrechtelijke aspecten. Na bestudering van het dossier bestaat voor het Openbaar Ministerie geen aanleiding tot strafvervolging over te gaan.

Wel heeft het onderzoek een aantal punten in de sfeer van waarschuwing voor en beveiliging van de stuw opgeleverd die van de zijde van het Openbaar Ministerie onder de aandacht van Rijkswaterstaat gebracht zullen worden, zijnde de overheidsinstantie die formeel het beheer over de stuw in kwestie heeft.

bron:OM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular