Popzangeres Madonna zal niet worden
vervolgd voor godslastering of belediging Dat heeft het Openbaar
Ministerie (OM) in Amsterdam de vereniging SGP jongeren laten
weten. De vereniging had aangifte gedaan wegens smalende
godslastering en belediging tijdens Madonna’s optreden in de
Amsterdam Arena op 3 en 4 september 2006.

Het ging de vereniging vooral om het
nummer ‘Live tot Tell’ waarbij Madonna tegen de
achtergrond van een kruisbeeld op haar knieën viel en een
doornenkroon afdeed. Volgens het OM is dit schouwspel voor meerdere
interpretaties vatbaar.

Het OM is van mening dat de zangeres met
het optreden kennelijk haar teleurstelling en frustratie heeft
trachten te uiten over bepaalde gebeurtenissen in de wereld.
Volgens het OM is hierbij geen sprake van verachting voor God. In
juridische zin is dit optreden daarom niet te kwalificeren als een
strafbaar feit.

Verder is het OM van oordeel dat tijdens
het optreden van Madonna christenen als groep niet in diskrediet
zijn gebracht noch dat hun waardigheid is miskend. Van belediging
van christenen als groep is dan ook geen sprake.

De vereniging SGP jongeren is inmiddels
per brief op de hoogte gesteld. In diezelfde brief is de vereniging
gewezen op de mogelijkheid om tegen deze beslissing een klacht in
te dienen bij het Gerechtshof te Amsterdam. In christelijke kringen
is overigens met opluchting gereageerd op het verstandig gevonden
besluit van het OM.

bron:OM