Op initiatief van het LPF- Kamerlid Eerdmans vindt vrijwel de hele Tweede Kamer dat Minister Donner van Justitie bij het OM moet aandringen op een speciale aanwijzing. Daarin wordt vastgelegd dat ernstige zeden- en geweldsmisdrijven niet in aanmerking kunnen komen voor afdoening door het OM, bijvoorbeeld door een taakstraf, boete of gedragsaanwijzingen. 

Om de zware werkdruk van de rechterlijke macht te verlichten, boog de Vaste Kamercommissie voor Justitie zich vandaag over het wetsvoorstel van minister Donner om lichte vergrijpen in het vervolg door een strafbeschikking van de Officier van Justitie of een opsporingsambtenaar te laten afdoen.  
 
Meer efficiency bij de rechterlijke macht wordt door de LPF-fractie toegejuicht. Echter, Eerdmans uitte vandaag wel zijn bezwaren tegen het afdoen met een beschikking van zware misdrijven als eenvoudige mishandeling die de dood tot gevolg heeft. 'Een dader van zo'n ernstig delict mag er natuurlijk nooit met een taakstraf van 180 uur vanaf komen', aldus Eerdmans. 'In het huidige voorstel kan dat nog wel en dat is voor mijn fractie onacceptabel. En gelukkig ook voor CDA, VVD, PvdA, GL, SP en CU, die een door mij voorgestelde inperking van de reikwijdte van het voorstel van minister Donner vandaag ondersteunden'. 
 
bron:LPF