Minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) wacht met vertrouwen het (eventuele) kort geding af waarmee de actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft gedreigd. De actiegroep die op gezette tijd verschijnt in de media betwist de rechtmatigheid van stemmachines, maar baseert zich op een stemmachine die nog niet is aangepast aan de laatste inzichten van beveiliging.

De minister betreurt ook dat de actiegroep een eerdere uitnodiging voor overleg en uitwisseling van kennis afwees, maar stelt zich open voor een nader gesprek. Voorop staat voor hem steeds de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van de stemmachines.

Ondanks de zeer geringe kans op fraude stimuleert het ministerie het proces van verbetering. In overleg met beide fabrikanten van stemmachines en TNO zijn extra beveiligingsmaatregelen voorbereid, die voor de Kamerverkiezingen op 22 november zullen successievelijk worden doorgevoerd. Het gaat om verzegeling, extra beveiliging en controle.

Nog onlangs stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overigens een oproep naar de gemeenten om de stemmachines adequaat en veilig op te slaan, zodat het eventueel onklaar maken van machines wordt voorkomen. De opslag en bewaking vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

bron:BZK