Staatssecretaris Tineke Huizinga van
Verkeer en Waterstaat ziet na het overleg dat zij vandaag had met
werkgeversorganisatie KNV Taxi en de Consumentenbond, geen
aanleiding om de invoering van de transparante tariefstructuur voor
het taxivervoer uit te stellen.

De staatssecretaris sprak met beide
partijen over onder andere de manier waarop moet worden omgegaan
met het verzoek van de klant aan de taxichauffeur om te wachten.
Huizinga is van plan om het door KNV Taxi geschetste praktische
uitvoeringsprobleem via aanpassingen van wet- en regelgeving op te
lossen. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede
Kamer.

Huizinga neemt de beslissing om de nieuwe
tariefstructuur zoals gepland per 1 juli in te voeren, nadat uit
het gesprek duidelijk werd dat KNV Taxi principiële bezwaren
heeft tegen de invoering van de transparante tariefstructuur als
geheel. ‘Dit was voor hen reden geen medewerking te willen
verlenen aan het oplossen van de thans gesignaleerde praktische
uitvoeringsproblemen. Deze uitkomst van dit overleg betreur ik
zeer’, aldus Huizinga.

De invoering van transparante tarieven
voor het taxivervoer is voortgekomen uit de evaluatie na vier jaar
deregulering van de taximarkt, waarbij de onduidelijke tarieven een
belangrijke gebreken bleken. Uit gedegen onderzoeken onder
consumenten bleek dat juist de ondoorzichtige tariefstructuur veel
consumenten ervan weerhoudt een taxi te nemen. De in te voeren
transparante tariefstructuur is juist bedoeld om deze belangrijke
onvolkomenheden op te heffen.

bron:VenW