Namens de Nederlandse Vereniging voor E-health reageert het Bestuur op
de tragische gebeurtenis van afgelopen maandag waarbij een suïcide in
relatie wordt gebracht met  medicatie verkregen via het internet.   

Hoewel de betrokken internetsite op geen enkele wijze in verband staat
met onze Vereniging lijkt het ons gepast, professioneel te reageren. 

 
Medische fouten kunnen helaas niet worden voorkomen. Zo ook online. Bij
vermoedens van Medische fouten kan in Nederland de Inspectie voor de
Volksgezondheid worden ingeschakeld. Zoals ook in deze zaak gedaan is.
 
 
De Nederlandse Vereniging voor E-health betreurt dat sommigen dit
incident  toeschrijven aan het gebruik van het medium internet in
de Gezondheidszorg.   
 
Natuurlijk zijn wij ons bewust van de voor- en nadelen van
elektronische zorgverlening.  Dat is onder andere dan ook de rede
dat de Vereniging zich inzet voor strenge richtlijnen en landelijke
afspraken in kwaliteitsnormering van deze vorm van zorgverlening.  
 
Echter, het is niet terecht de Minister te verzoeken een verbod op te
leggen op het online leveren van doktersrecepten.   
 
Over het voorschrijven van medicatie zijn zeer heldere afspraken en
richtlijnen gemaakt, zo ook over de medicatie die door deze arts online
is voorgeschreven. Iedere professionele medicus zal dan ook moeten
beseffen dat de eisen voor het voorschrijven van medicatie via het
Internet naast de algemeen gangbare ook nog specifieke veiligheidseisen
heeft.  
 
Het is de mening van de Nederlandse Vereniging voor E-health dat, mits
voldaan wordt aan strenge criteria, er geen reden is een algemeen
verbod in te stellen op het voorschrijven van geneesmiddelen via dit
medium.  

Bron: Nederlandse Vereniging voor E-health