Amsterdam, 31 maart 2005 - Het verzoek van het Openbaar Ministerie om
de Stichting Al Haramain verboden te verklaren en te ontbinden is door
de rechtbank te Amsterdam afgewezen.

Volgens het Openbaar Ministerie zou aannemelijk zijn dat de stichting
een ander doel nastreeft dan vermeld in haar statuten, namelijk het
ondersteunen van Al Qaida en/of andere terroristische organisaties.
Daarom is de 'werkzaamheid' van de stichting in strijd met de openbare
orde. Het Openbaar Ministerie ziet ook het bewust niet innemen van een
afkeurend standpunt als 'werkzaamheid'.

De rechtbank komt echter tot het oordeel dat het niet aannemelijk is
dat sprake is van directe of indirecte ondersteuning van terroristische
organisaties, onder meer op grond van een brief van de Minister van
Binnenlandse Zaken en een rapport van de AIVD. Het OM heeft ook
onvoldoende duidelijk gemaakt van welke gedragingen of uitspraken de
stichting afstand had moeten nemen. Van het doel en de taken van de
stichting, zoals die blijken uit de statuten , kan niet gezegd worden
dat zij de ondersteuning van terroristische activiteiten betreffen en
daarom in strijd zijn met de openbare orde.

Bron: Centrale redactie rechtspraak.nl