Het onderzoek van milieutechnisch onderzoeksbureau Search vrijdag 10 juni bij de plas Hanevoet heeft geen verdachte vondsten opgeleverd. Het bureau is ingehuurd door de gemeente Eindhoven om mogelijk vergif op te sporen.

Het onderzoeksresultaat en het feit dat er geen nieuwe zieke honden zijn gemeld leiden ertoe dat het gebied niet verder onderzocht zal worden. Het gebied rond de plas was en is vrij toegankelijk. De politie blijft de komende dagen alert in het gebied. Voor alle zekerheid wordt hondenbezitters aangeraden de hond aan de riem te houden.

Verdachte zaken kunnen gemeld worden bij het Klanten Contact Centrum, telefoonnummer 040-2386000. Bewoners zijn vrijdagavond/zaterdagmorgen geïnformeerd via een wijkinfo.
 
bron:Gemeente Eindhoven

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular