Minister Karla Peijs ziet af van een verplichte ogentest voor
bestuurders die vanaf hun 45^ste levensjaar hun rijbewijs moeten
vernieuwen. Eerder dit jaar informeerde zij de Tweede Kamer in een
brief over de herziening van het systeem voor medische geschiktheid in
relatie tot het rijbewijs. Daarbij gaf ze aan een verplichte ogentest
te overwegen.

Inmiddels heeft de minister zich uitgebreid laten informeren door
diverse experts op het gebied van de ogen en het zien. De door alle
experts nu breed gedragen conclusie komt erop neer dat een verplichte
ogentest in relatie tot de verkeerstaak van bestuurders die het
rijbewijs vernieuwen, waarbij alleen de gezichtsscherpte wordt gemeten,
weinig effect heeft op de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn onlangs de
resultaten bekend geworden van een Europees onderzoek naar de relatie
tussen het zien en de verkeersveiligheid. De conclusie van dit rapport
luidt dat deze relatie beperkt is, een ogentest vanaf 45 jaar zou
waarschijnlijk 1 àƒÆ’  2 doden besparen.

Op grond van beide nadere analyses is besloten af te zien van een verplichte ogentest.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat