Het OM Leeuwarden stelt geen vervolging in tegen de agent die in de nacht van 15 op 16 maart 2006 bij een verkeerscontrole te Wouterswoude schoten loste met zijn dienstwapen waarbij de bestuurder van een personenauto, een 19-jarige man uit de gemeente Dantumadeel, in zijn schouder werd geraakt. De Adviescommissie politieel vuurwapengebruik (Commissie Van der Burg), steunt het OM in zijn beoordeling dat de agent uit noodweer c.q. noodweer-exces handelde, hetgeen strafvervolging uitsluit.

Achtergrond
De agent schoot in de bewuste nacht een collega te hulp toen deze

- na het geven van een stopteken aan de bestuurder van een personenauto - door één van de vier inzittenden van die auto, direct nadat die tot stilstand was gekomen, tegen de grond werd geslagen.

Toen de inzittenden van de auto vervolgens dreigend in zijn richting  liepen ontstond er een voor hem zeer bedreigende situatie die hem noodzaakte zijn vuurwapen te trekken en een schot te lossen. Dit schot trof geen doel.

Toen drie van de vier inzittenden van de auto snel wegreden heeft de agent nogmaals geschoten. De bestuurder van de auto werd door een schot in een schouder geraakt, waarvoor hij onder doktersbehandeling moest.

Onderzoek rijksrecherche
De rijksrecherche stelde een onderzoek in naar het schietincident.

Drie inzittenden van de auto deden aangifte van poging tot zware mishandeling tegen de agent. Deze aangiftes werden door de rijksrecherche meegenomen in het onderzoek. Het proces-verbaal van de rijksrecherche is met de daarop gebaseerde beoordeling van het OM vervolgens ter toetsing naar eerdergenoemde Adviescommissie gezonden. Het OM heeft overeenkomstig dit advies eerdergenoemde beslissing genomen.

bron:OM