Het OM gaat de interviewster en cameraman
van Spunk niet vervolgen voor majesteitsschennis en belediging. De
teksten op de t-shirts van de interviewster zijn weliswaar
beledigend en grievend, maar waren bedoeld om het publieke debat
aan te zwengelen. Daarom acht het OM de teksten niet strafbaar. Het
OM heeft de zaak geseponeerd en zal de in beslag genomen opnamen
teruggeven aan de makers.

Op dinsdag 31 juli 2007 jongstleden zijn
voor het Paleis op de Dam in Amsterdam twee verdachten aangehouden
voor het beledigen van de Koningin. De vrouwelijke verdachte droeg
een t-shirt met een beledigende tekst en vroeg aan verschillende
voorbijgangers, met microfoon in de hand, "Wat vindt u van deze
tekst"? Vervolgens vroeg zij aan de verschillende voorbijgangers
wat deze vonden van een door haar getoond t-shirt met een
beledigende tekst voor moslims.

Bij de beoordeling van de zaak heeft het
OM gekeken naar de teksten op de t-shirts en de context waarin de
uitlatingen zijn gedaan. De teksten zijn op zich beledigend en
grievend, maar het is duidelijk dat de teksten op de t-shirts waren
bedoeld om de discussie over de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting op gang te brengen. Daarom zijn de teksten niet
strafbaar beledigend.

Op 30 juli jongstleden werd een man wel
veroordeeld voor majesteitsschennis. In die zaak waren niet alleen
de uitlatingen veel grover, maar werd ook vastgesteld dat de
bedoeling van de verdachte wel strafbaar was. De rechter oordeelde
toen dat de uitlatingen alleen gedaan waren om de aanwezigen te
provoceren.

bron:OM