Het Functioneel Parket heeft besloten geen
strafvervolging in te stellen naar aanleiding van wat er in het
Friese Noarderleech is gebeurd met een kudde paarden.

In de nacht van 31 oktober op 1 november
2006 zijn er een aantal paarden verdronken en enkele tientallen
bijna verdronken. De Algemene Inspectiedienst heeft, onder leiding
van het Functioneel Parket, een feitenonderzoek gedaan. Hieruit is
gebleken dat, voorafgaand aan de storm, de kudde paarden op de
‘Alde Dobbe’ zijn gezet. Deze dobbe ligt 4.80 meter
boven NAP.

De te verwachten waterstand was 3.30 meter
+ NAP. Een dobbe is een wal van aarde, in de vorm van een ring, die
voor het aanwezige vee tot toevlucht kan dienen in geval van
hoogwater. Uit verklaringen van, met name, medewerkers van It
Fryske Gea is gebleken dat de paarden onverwacht en uit eigen
beweging een andere, veel lager gelegen, dobbe hebben opgezocht,
die wel gedeeltelijk onder water kwam te liggen in die nacht.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren
stelt niet iedere handeling strafbaar die een nadelig effect zou
kunnen hebben op de gezondheid of het welzijn van dieren. Men moet
bewust gehandeld hebben om strafbaar te zijn. Daar zijn geen
aanwijzingen voor gevonden.

bron:OM