De officier van Justitie in
’s-Hertogenbosch heeft besloten geen verdere vervolging in te
stellen tegen een 42-jarige oud-wethouder uit Valkenswaard, wegens
het ontbreken van overtuigend bewijs. De man werd verdacht van het
aannemen van giften en het vragen van een dienst, terwijl dat
handelen in strijd zou zijn met de uitvoering van zijn ambt als
wethouder van Valkenswaard.

In 2005 is de Rijksrecherche een onderzoek
gestart naar de werkwijze van de wethouder. Dit onderzoek werd
ernstig vertraagd, omdat de Rijksrecherche werd ingezet bij het
onderzoek naar de Schipholbrand.In oktober 2006 heeft de advocaat
van de man een verzoek ingediend voor het horen van getuigen bij de
rechter-commissaris van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Deze getuigenverhoren werden in de loop
van februari 2007 afgerond door de rechter-commissaris.De inhoud
van deze getuigenverklaringen heeft er met name toe geleid dat
afgezien wordt van verdere vervolging, omdat het feit niet
overtuigend bewezen kan worden. De sepotbeslissing van het OM is
reeds ter kennis gebracht aan betrokkenen.

bron:OM