De ministeries van Volksgezondheid en Justitie nemen geen extra maatregelen na de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Kelly. Zij werd geboren met een ernstige handicap en krijgt daarom smartengeld.

Staatssecretaris Ross en minister Donner schrijven vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat de zaak Kelly geen aanleiding is om zulke schadeclaims wettelijk te verbieden. Zij verwachten niet dat deze uitspraak structurele financiële gevolgen zal hebben. De inmiddels 11-jarige Kelly werd geboren met een handicap, omdat een verloskundige geen prenatale screening wilde uitvoeren. Daarmee had de (erfelijke) handicap tijdens de zwangerschap kunnen worden ontdekt en zou de moeder tot abortus hebben besloten.

De bewindslieden wijzen de Tweede Kamer erop dat de vergoeding door de Hoge Raad is toegewezen omdat de verpleegkundige onrechtmatig heeft gehandeld en niet omdat Kelly gehandicapt is geboren. Dat betekent dus niet dat een gehandicapt kind het recht heeft een aanklacht in te dienen tegen de ouders, aldus de bewindslieden.

bron:MinJus