Alzheimer dreigt een nationale ramp te worden: over tien jaar telt Nederland bijna 300.000 mensen met dementie en met hen zullen meer dan een miljoen mensen in Nederland in hun familie geconfronteerd worden met dementie. Zij staan voor de taak om de patiënt op te vangen en te verzorgen. De capaciteit in de zorg voor mensen met dementie zal snel moeten worden uitgebreid om de toename van het aantal patiënten het hoofd te kunnen bieden. Deze problematiek vormt de aanleiding voor het Alzheimer Centrum Limburg om op donderdagmiddag 28 april as. op de Universiteit Maastricht (Randwijck) een grote en veelzijdige informatiemarkt te organiseren: de Geheugenkermis.

Tijdens deze middag vinden er non-stop allerlei activiteiten plaats waarin op diverse manieren informatie wordt gegeven over dementie en geheugenverlies bij het ouder worden. Wat weten we wel wat weten we nog niet; wat kan er gedaan worden aan geheugenverlies en beginnende dementie, welke personen en instanties kunnen helpen bij deze problemen. Dat zijn enkele van de vragen die aan bod komen. Zo zijn er diverse lezingen van deskundigen. Prof. Jolles spreekt tweemaal over Succesvol ouder worden en geheugenklachten. Prof. Verhey heeft zijn lezing Van geheugenklacht tot dementie genoemd. Vele andere sprekers gaan daarnaast in op allerlei aspecten van de zorg: hoe om te gaan met gedragsproblematiek, zorgvormen voor Alzheimerpatiënten en ethische vragen rondom het levenseinde. Films worden vertoond, er is ruimte voor discussie, schrijvers lezen voor uit eigen werk, er is een foto-expositie en er zijn stands waar zorginstellingen zich presenteren die zich richten op de ouder wordende mens met beginnende dementie. Ook is er een zogeheten Alzheimer-cafe ingericht waar men in een gemoedelijke sfeer met deskundigen in gesprek kan gaan.

Iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt is van harte welkom op deze middag, niet alleen familieleden van ouderen met geheugenproblemen of beginnende dementie, maar ook de dementerende zelf en hun vrienden en kennissen. Ook geneeskundestudenten zijn op deze middag aanwezig. Voor hen is deelname aan deze middag onderdeel van hun studieverplichtingen.

De organisatie is in handen van de Universiteit Maastricht en het Alzheimer Centrum Limburg, een samenwerking van azM, UM, RIAGG en Vijverdal. Er zijn slechts drie van zulke kenniscentra in Nederland, waar onderzoek naar dementie op een dergelijke intensieve wijze en met medewerking van diverse betrokken organisaties plaatsvindt.

bron:Universiteit Maastricht