'De tijd dat gehandicapten min of meer in afzondering moesten wonen in instellingen in de bossen, is voorbij.' Dat zei staatssecretaris Ross-van Dorp vandaag bij het ondertekenen van een convenant op de Utrechtse Heuvelrug.

De overeenkomst moet zorgen voor vernieuwende en betaalbare woningen voor gehandicapten, ouderen en `gezonde' mensen in de omgeving van Utrecht. Behalve VWS, zetten de Provincie Utrecht, gemeente Zeist, cliënten en bestuur van de zorginstellingen Albrecht, Reinaerde en Abrona en het zorgkantoor Utrecht hun handtekening gezet onder afspraken. Doordat de neuzen van de betrokkenen dezelfde kant op staan, verwacht Ross dat de vernieuwende woon-zorgprojecten in de regio snel van de grond kunnen komen. VWS steunt de veranderingen binnen de zorginstellingen met 80 miljoen euro.

Zo gewoon als kan
De ondertekenaars van het convenant willen dat bewoners van verblijfsinstellingen straks de keuze hebben of ze op een instellingsterrein of in een reguliere wijk gaan wonen. De vooruitstrevendste vorm van geïntegreerd wonen wordt het Buurtschap, een nieuw te bouwen wijk op het terrein van het oude sanatorium in Zeist. De cliënten van Albrecht, Reinaerde en Abrona hebben meegedacht over de eisen voor een wijk voor mensen met en zonder beperking. `Zo gewoon als kan, zo aangepast als mogelijk', was daarbij hun streven. Iedereen kan er straks wonen, mensen van alle leeftijden, met of zonder beperkingen. In de bouw is bijvoorbeeld veel aandacht voor (verkeers-)veiligheid. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor (verstandelijk) gehandicapten, maar ook kinderen en ouderen. Verder komen er winkels, zorgposten, activiteitencentra en een kinderboerderij. Allemaal vanzelfsprekend toegankelijk voor rolstoelen.

Uitruil tussen natuur en instellingsterrein
Op het landschap bij het sanatorium maken oude bomen plaats voor de nieuwe woningen van het Buurtschap. Een paar kilometer verderop verdwijnt een zorginstelling en worden er juist bossen gepland. De uitruil tussen natuur en instellingsterrein illustreert hoe projecten uit verschillende beleidskokers elkaar kunnen versterken. Zonder het inruilen van de instellingsterreinen zou het Utrechtse landschap versnipperd blijven. En zonder de uitruil van natuur voor een nieuwe woonwijk, zou het bijna onmogelijk zijn om nieuwe vormen van wonen en zorg in de provincie Utrecht te realiseren. Geschikte locaties zijn er immers schaars en duur.

bron:VWS