De overheid stelt EUR 45 miljoen beschikbaar voor Nederlandse bedrijven die internationaal willen samenwerken. Ondernemers met internationale plannen kunnen tot maandag 15 augustus 2005 (15:00 uur) hun projectvoorstel indienen bij de EVD. Op 16 juni, 21 juni en 22 juni zijn er regionale bijeenkomsten waarop ondernemers alles hierover te weten kunnen komen.

De ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en van Economische Zaken (EZ) willen door het geven van een overheidsbijdrage samenwerkingsprojecten tussen Nederlandse bedrijven en lokale bedrijven uit opkomende markten stimuleren. Nederlandse ondernemers worden uitgedaagd dit aan te grijpen als opstap naar aanwezigheid in opkomende markten.

De financiële ondersteuning is afkomstig uit PSOM (voorheen PSO en PSOM), het Programma Samenwerking Opkomende Markten. In dit vernieuwde PSOM (gefinancierd door BZ à©n EZ) zijn het voormalige PSOM (van alleen BZ) en PSO (van alleen EZ) verenigd. Op deze manier is een efficiënter en transparanter programma ontstaan. De samenvoeging maakt verder voor EZ onderdeel uit van de voorgenomen herijking van het financieel instrumentarium. In dit verband zijn in de toekomst verdere verbeteringen op het gebied van het financieel instrumentarium van dit ministerie te verwachten (www.herijking.ez.nl).

PSOM wordt uitgevoerd door de EVD, in opdracht van genoemde ministeries. Het doel van PSOM is het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in de betreffende landen. Zo wordt werkgelegenheid, inkomen en kennis gegenereerd en wordt de lokale private sector versterkt. Omdat op die manier een bijdrage wordt geleverd aan duurzame armoedebestrijding, investeert het ministerie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) in PSOM. Het ministerie van Economische Zaken beoogt met het programma behalve duurzame economische ontwikkeling ook een goede positionering van het Nederland bedrijfsleven op deze markten.

bron:EVD