De economische politierechter heeft een
bedrijf veroordeeld tot een geldboete in verband met handelen in
strijd met de Wet milieubeheer. Verdachte heeft onder meer
stankhinder veroorzaakt bij overslag van groenafval en zich ontdaan
van bedrijfsafvalstoffen (groenafval, boomstobben, geklepeld hout
en houtchips) aan personen in de omgeving.

De economische politierechter legt een
hogere straf op dan door de officier van justitie is gevorderd,
omdat er sprake is van louter winstbejag en professioneel
handelen.

Bron: Rechtbank Dordrecht