Varkenshouderij de Knorhof in de gemeente Buren wordt door Gedeputeerde Staten van Gelderland gemaand om de tweede verdieping, het zeugenverblijf, van de varkensstal in overeenstemming te brengen met de milieuvergunning uit 1996. Het bedrijf krijgt een brief van het college waarin het voornemen van bestuursdwang wordt uitgesproken wanneer het de zaken niet zelf voor eind mei 2006 regelt. Bovendien geeft het college in de brief aan dat wanneer de inrichting niet binnen negen maanden volledig voldoet aan de vergunning, deze wordt ingetrokken.

Bij controle door de provincie in oktober 2005 is, opnieuw, geconstateerd dat het bedrijf op verschillende onderdelen nog steeds niet werkt volgens de vergunning van 1996 en dat de voorschriften van die vergunning niet worden nageleefd. Omdat de Raad van State enkele maanden geleden de nieuwe vergunning vernietigde, moet de Knorhof zich weer houden aan de vergunning uit 1996. De belangrijkste overtredingen hebben betrekking op de stallen die niet voldoen aan het in de vergunning voorgeschreven Groen Label-systeem. Gedeputeerde Staten geven met deze brief een duidelijk signaal af richting de Knorhof dat de maat vol is en dat het risico bestaat dat de vergunning wordt ingetrokken.
bron:Provincie Gelderland