De provincie Gelderland is deze week een leefomgevingsoffensief
gestart. Doel is een integrale aanpak van de belangrijkste
knelpunten op het gebied van verkeer en gezondheid en verkeer en natuur.

In 2005 is hiervoor door de provincie à¢?¬ 600.000,- gereserveerd. 
Wanneer het nodig is wordt het gereserveerde bedrag aangewend om
faunavoorzieningen en stil wegdek aan te brengen. Dit gebeurt dan
gelijktijdig met het onderhoud van de provinciale wegen.  De
toegenomen verkeersdrukte op de Gelderse wegen leidt tot nu knelpunten
op het gezondheid, natuur en leefmilieu.

Van 2005 tot en met 2007
wordt 7,27 miljoen euro gereserveerd voor projecten uit het programma
"Leefbaarheid platteland". Het geld is opgenomen in de subsidieregeling
Vitaal Gelderland. Projecten die in aanmerking komen voor de
subsidie moeten passen in de thema's:

  • Verbetering van het voorzieningenniveau;
  • Werkgelegenheid op het platteland;
  • Blijven wonen op het platteland;
  • Versterking van de sociale cohesie of culturele identiteit;
  • Verbetering bereikbaarheid van voorzieningen en kleine kernen.

De subsidie
bedraagt maximaal à¢?¬ 100.000,- per project. Verwacht wordt dat de
Provinciale Staten van Gelderland de regeling in de
vergadering van 20 april 2005 vaststellen.

GS
willen onderzoeken of Brusselse regels het mogelijk maken om
particuliere grondeigenaren een te vergoeding betalen voor
landschapsbeheer en waterconservering buiten de ecologische
hoofdstructuur. GS beschouwen het beheer van natuur en landschap buiten
de ecologische hoofdstructuur als een zaak van publiek belang. 

Brusselse
regels verbieden overheidssteun aan boeren voor agrarische
activiteiten, maar GS verwachten dat een marktconforme
vergoeding via een lanschapsfonds wel mogelijk is als het publieke
belang ermee gediend is. Het landelijk gebied wordt immers steeds
belangrijker als ontspanningsruimte voor alle Gelderlanders.

bron: Provincie Gelderland