Voor 2006 heeft het Gelders college van Gedeputeerde Staten 34 ict-projectaanvragen gehonoreerd met een bedrag van in totaal 2 miljoen euro. De provincie Gelderland steunt graag initiatieven en ideeën die een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen. ICT kan daarin een rol spelen en de Gedeputeerde Staten stellen daarom geld beschikbaar om organisaties en instellingen te stimuleren ICT toe te passen.

In totaal kwamen er 92 aanvragen binnen. De inhoud van de 34 goedgekeurde projecten is verschillend. Een aantal voorbeelden:
-In Rivierenland worden toeristische digitale informatiezuilen geplaatst. Een handig hulpmiddel voor de recreanten die informatie willen over de directe omgeving.
-Op de spoedeisende hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen. Het personeel kan direct medische gegevens bij huisartsen opvragen.
-In filialen van Bibliotheek Doetinchem wordt het lenen van boeken gedigitaliseerd. Tijdens de openingstijden van de bibliotheken kunnen lezers via een machine de boeken afstempelen en inleveren.
-In de Achterhoek hebben familieleden thuis nu de mogelijkheid om met opa of oma die in het verpleegtehuis ligt via beeld- en audioverbindingen te communiceren.
-Informatietechnologie wordt ook toegepast op het gebied van openbare veiligheid. Zo maakt een project het mogelijk dat er tijdens de bestrijding van natuurbranden betere communicatie tussen brandweereenheden plaatsvindt.
-In Ede wordt het mogelijk om via een website sportmaatjes te zoeken.
-De gemeente Apeldoorn brengt via 3D ruimtelijke plannen duidelijker in beeld.

Op www.gelderland.nl/e-impuls staat het totaaloverzicht van de goedgekeurde projecten.
Op dit moment evalueert het College van Gedeputeerde Staten de subsidieregeling, mede met het oog op besluitvorming over het toekomstige externe ICT-beleid.

bron:Provincie Gelderland