Op 25 mei jl. heeft gedeputeerde Theo Peters de prijswinnaars van de 3de editie van de Gelderse Prijsvraag Meervoudig Ruimtegebruik bekendgemaakt. In aanwezigheid van statenleden en pers ontving Elfi de Wit, studente bouwkunde-stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven, een cheque van E 2.000,- voor haar stedenbouwkundig ontwerp voor de Stadsblokken in Arnhem.

Met het uitschrijven van de prijsvraag wil de provincie Gelderland aandacht vragen voor de mogelijkheden welke Meervoudig Ruimtegebruik biedt om ruimte en kwaliteit te winnen bij stedelijke ontwikkeling. Onder Meervoudig Ruimtegebruik verstaan we het stapelen van functies (boven à©n onder de grond) maar ook het delen of volgtijdelijk gebruiken van ruimte voor verschillende functies. De provincie stimuleert Meervoudig Ruimtegebruik onder meer door haalbaarheidsstudies en voorbeeldprojecten. Daarnaast wordt in provinciaal beleid veelvuldig aandacht gevraagd voor het efficiënter omgaan met de beschikbare ruimte.

Winnares Elfi de Wit heeft met haar afstudeeropdracht ReSymbiose de eerste prijs veroverd. De inmiddels afgestudeerde Eindhovense heeft een indrukwekkende oplossing voor de invulling van de centraal in Arnhem gelegen Stadsblokken bedacht. Op deze locatie, waar de gemeente Arnhem niet lang geleden nog de Floriade had gepland, zal volgens de Wit gebouwd kunnen worden zonder de rivier bij hoogwater in de weg te zitten. De woningbouw is gesitueerd boven parkeergarages en tussen groen. Het plan gaat uit van seizoensgebonden stedenbouw: bij hoog-water loopt het openbare groen in de wijk onder en krijgt de wijk tijdelijk een totaal ander karakter. De jury had veel waardering voor de wijze waarop in dit ontwerp de dynamiek van de rivier kan worden ervaren in een zeer interessante woonwijk. Een woonwijk, dichtbij het centrum van de stad, die een brug slaat tussen Arnhem benoorden en Arnhem bezuiden de Rijn.

De tweede prijs ging naar Joep Broeren, student architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven met "De ontdekking van de stad". In dit ontwerp worden tijdelijke wandelroutes aangelegd over de daken van het centrum van Nijmegen. Een toeristische attractie welke de 2000 jaar oude stad van een andere, verrassende, kant laat zien. De jury was unaniem van mening dat deze inzending vanwege zijn originaliteit in de prijzen moest vallen. "Een ontwerp met een hoge architectonische kwaliteit", zo omschreef à©à©n van de juryleden de inzending van Thys Fokke Schreij, student bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft. In zijn ontwerp combineert deze een basisschool en woningen in à©à©n gebouw. De ruimte van de woningen kan, afhankelijk van de vraag, worden uitgewisseld met de ruimte die de school nodig heeft. Het ontwerp, ondersteund door een knappe computersimulatie, kreeg van de jury een eervolle vermelding.

bron:Provincie Gelderland