De Huisartsenkringen Gelre-IJssel en
Noordwest-Veluwe en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen (GHOR) gaan samenwerken tijdens rampen en grootschalige
incidenten. Dinsdag 4 juli is hiervoor een convenant
ondertekend.

De samenwerking houdt in dat tijdens
rampen eventueel 450 huisartsen zich in zullen zetten om de mensen
van GHOR te helpen en ondersteunen. In het geval van een ramp
worden lichtgewonde slachtoffers zo snel mogelijk overgebracht naar
een gemeentelijk opvangcentrum. Daar wordt dan door de
huisartsenzorg verleend aan slachtoffers met lichte verwondingen en
aan personen die als gevolg van de ramp met psychische problemen
als gevolg van de ramp. Verder staan in het convenant afspraken
over onder meer: alarmering, scholing en training

bron:LHV