Op verzoek van de fractie van GroenLinks werd gisteren in de Utrechtse gemeenteraad een debat gehouden over de financiële situatie van het Centraal Museum (CM) en de gebrekkige informatie hierover. Het tekort van het Centraal Museum bestaat uit een negatieve bedrijfsreserve van Euro 7,3 ton en nog eens Euro 6,4 ton aan achterstallig onderhoud. Cultuurwethouder Gispen kreeg onder meer het verwijt deze informatie voor de raad te hebben achter gehouden.

Op 17 maart 2005 werd het krediet voor de realisering en inrichting van het Dick Brunahuis (een onderdeel van het Centraal Museum) in de raad behandeld. De raad stemde in met dit krediet. De volgende dag kregen de raadsleden het zogenaamde "rapport De Gelder" in de bus. Uit dit rapport bleken de genoemde tekorten bij het Centraal Museum. De hele raad verweet de wethouder dat hij de raad niet, voorafgaand aan het debat over het Dick Brunahuis, geïnformeerd had over de tekorten bij het Centraal Museum en de inhoud van het rapport De Gelder.

De fractie van GroenLinks bestempelde deze handelwijze als het achterhouden van informatie en diende, samen met de SP en D66, een motie van wantrouwen in. De wethouder gaf in het debat toe een verkeerde inschatting te hebben gemaakt en bood tot tweemaal toe zijn verontschuldigen aan de raad aan. De coalitie gaf aan het handelen van de wethouder de kwalificatie "inschattingsfout" en diende een motie 'Gele kaart' in. De ondertekenaars van de motie gaven aan het handelen van de wethouder als een eenmalig en laatste incident te zullen beschouwen.

De motie van wantrouwen haalde het niet bij de stemming; hij werd verworpen met 13 stemmen và³à³r (GroenLinks, SP, Burger en Gemeenschap en D66) en 29 stemmen tegen.

De door de coalitiepartijen ingediende motie Gele kaart werd met 39 stemmen và³à³r aangenomen. Slechts de fracties van Burger en Gemeenschap en SP (4 stemmen) stemden tegen.

bron:gemeente Utrecht