Vorige week woensdag 25 april kon men een
grote gele vrachtwagen aanschouwen die geparkeerd stond voor het
Europees Parlement in Straatsburg. Het vormde het begin van een
antidiscriminatie tour van 21 landen in 7 maanden. Deze speciaal
aangepaste vrachtwagen zal als een mobiele tentoonstelling
dienstdoen waar het publiek wordt aangemoedigd om deze te bezoeken
en deel te nemen aan verschillende activiteiten.

De boodschap van de vrachtwagen is
tweevoudig: onderscheid op ras, geslacht, leeftijd, handicap of
seksuele voorkeur is onaanvaardbaar en mensen hebben rechten en
zouden deze moeten kennen. Het motto van de vrachtwagen is Voor
Diversiteit, tegen Onderscheid. De vrachtwagen wordt geacht 18.000
kilometer te gaan afleggen in een Truck Tour tussen Strasbourg en
Lissabon, daarbij 21 EU-landen doorkruisend. Het initiatief is van
de grond gekomen door het 'Europees Jaar van gelijke kansen voor
iedereen.'

Een Europa waar iedereen gelijk is

Verschillende leden van het Europees
Parlement uit alle politieke fracties waren aanwezig bij de
lancering van de vrachtwagenreis om hun steun voor het initiatief
te tonen. De Brit Michael Cashman van de socialistische fractie
pleitte voor gelijkheid door te verwijzen naar de Tweede
Wereldoorlog: "De Europese Unie is uit de as van de Tweede
Wereldoorlog gebouwd, een oorlog waarbij individuen wegens hun
religie, hun overtuigingen en hun seksuele voorkeur naar
concentratiekampen werden gestuurd."

Cashman pleit voor actie tegen onderscheid
en noemt de EU "vastbesloten om een Europa te creëren waar
iedereen gelijk is."Volgens Cashman's Franse collega Martine
Roure, die de rapporteur is in het Parlement voor het Europees Jaar
voor gelijke kansen voor iedereen, bestaan er echter problemen wat
betreft de complexiteit van de EU-wetgeving: "De EU kent zeer
complexe en slecht bekendstaande wetgeving wat betreft de
bescherming van burgers. Daarom doen burgers vaak geen beroep op
Europa om hun belangen te beschermen. Ze zijn simpelweg niet op de
hoogte van het bestaan van deze Europese wetgeving."

De vrachtwagen zal mede daarom als
platform gelden waar mensen informatie over hun rechten op
nationaal en Europees niveau kunnen ontvangen.

Nadruk op invaliden

Aangezien Europa 37 miljoen invaliden
kent, die een grote belasting vormen voor hun families en de
medische en sociale diensten, wordt er dit jaar extra veel aandacht
besteedt aan hun situatie. Volgens het liberale Parlementslid Liz
Lynne (Groot-Brittannië, ALDE) moeten invaliden in Europa
"precies hetzelfde worden behandeld." Lynne: "We moeten de rechten
van invaliden en ook ouderen waarborgen door ervoor te zorgen dat
deze in de wetgeving van alle lidstaten worden opgenomen."

De gele vrachtwagen houdt in ieder geval
rekening met minder valide personen. Het heeft een rolstoelingang
en een B

gids in braille dat mensen met
gezichtsbeperkingen toestaat om informatie te verkrijgen over de
website (zie de link hieronder). Tevens kunnen valide personen
meemaken hoe het is invalide te zijn door op een rolstoel plaats te
nemen, waarna er virtueel bepaalde hindernissen moeten worden
genomen.

Bezoekers kunnen ook proberen om geluiden,
geuren en dagelijkse voorwerpen te identificeren, gebruik makend
van beperkte zintuigen. Ook zullen er zangwedstrijden, exhibities
en quizzen in de vrachtwagen worden gehouden. De bedoeling is dat
de vrachtwagen eind november aankomt in Lissabon.

bron:Europees Parlement