Vanaf 1 november 2006 krijgen alle cliënten in de verblijfszorg een zogenaamde indicatie van de zorginstelling. In 2007 wordt deze indicatiestelling omgezet in een zorgzwaartepakket. Omdat 2007 geldt als invoeringsjaar heeft de nieuwe zorgzwaartebekostiging dan nog geen financiële gevolgen voor de zorginstellingen.De invoering van de zorgzwaartebekostiging in 2007 gebeurt geleidelijk. Dat schrijft staatssecretaris Ross in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal zijn er 45 zorgzwaartepakketten vastgesteld. In november van 2006 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een voorlopige maximumprijs voor deze pakketten vast. Tijdens het overbruggingsjaar worden productieafspraken zowel in oude bekostigingstermen als in zorgzwaartepakketten gemaakt. Daarna worden alle productieafspraken in zorgzwaartepakketten uitrgedrukt.

bron:VWS